Citizen

Citizen is een slim online beheersysteem voor activiteiten, zaalreservaties en ticketing, aangeboden door een gemeente aan zijn burgers. Op deze manier krijgen de burgers een eigen platform waarop ze makkelijk kunnen inschrijven op de activiteiten en gebruik kunnen maken van de infrastructuur van hun gemeente.

Continue reading