Skip to content

Aanpak

Onze 6 stappen naar succes:

1. Analyse & concept

We starten elke project met een grondige behoefteanalyse.
Onze experten en de key-users bij de klant vormen daarbij een team.
Relyus zorgt voor de gestructureerde aanpak van workshops en analyse-momenten.

Op deze manier brengen wij de wensen en noden van elke stakeholder precies in kaart. Dat zal ons nadien toelaten om de software goed te mappen.

2. Planning

Na de analyse fase wordt een overzichtelijke planning opgemaakt met milestones en sprints. Zo maken we de progressie duidelijk voor elke deelnemer. Het laat ook toe om agile bij te sturen waar nodig. Relyus hecht veel belang aan transparante en proactieve communicatie tijdens planningsvergaderingen.

Zo zorgen we voor duidelijkheid bij alle betrokkenen en worden misverstanden vermeden

3. Implementatie

De go-live van een product kan bestaan uit meerdere implementatiefases. Een sprint levert een bruikbaar onderdeel van het product op. We werken in sprints van één tot twee weken. Bij de start van elke sprint overlopen we samen met de project verantwoordelijke wat er komende periode geïmplementeerd zal worden.

Een nieuwe sprint begint zodra de vorige is afgesloten. Na afloop van elke sprint, presenteren we een tussentijdse demo aan de keyusers. We zetten nadien de functionaliteiten die werden geïmplementeerd op een demo-omgeving. De key users kunnen dan uitgebreider testen. Opmerkingen of belangrijke wijzigingen worden ingepland bij volgende sprints.

Tijdens de implementatieperiode zijn we graag enkele dagen per week fysiek aanwezig bij de betrokken teams. Het bevordert de communicatie en werkt efficiëntie in de hand.

4. Validatie

Op een validatieomgeving valideren de testers finaal de werking van wat er werd geïmplementeerd. Als de testing naar wens verloopt en er geen issues opduiken, kan er worden gevalideerd.

Het onderdeel of product is dan rijp voor overzetting naar de productieomgeving.

5. Productie en Hypercare

Na elke afgeronde implementatieperiode en bij grote updates wordt er een periode van hypercare voorzien van 3 dagen.

Een consultant is fysiek aanwezig bij de betrokken teams om ondersteuning te bieden bij de geïmplementeerde functionaliteiten.

6. Support

Nadat de periode van hypercare is afgelopen, staat onze helpdesk altijd klaar om vragen of problemen op te lossen.

Je kan bij ons rekenen op uitstekende support via onze servicedesk, ticketingsysteem, advanced monitoring en logging etc.

Nieuwsgierig? Wacht niet tot morgen.
Contacteer ons gewoon even.